Bežní zákazníci

Pomníky dizajnovo navrhujeme v 3D programe podľa predstáv zákazníka, ktoré sa potom realizujú pomocou 3D modelov a tým výrazne uľahčujeme kamenárstvam ich vyhotovenie.

Ak je možnosť, preferujeme aspoň jedno osobné stretnutie so zákazníkom, kde nám podrobne vysvetlí jeho vlastnú predstavu o diele. Zároveň podľa našej databázy pomníkov a 3D katalógov zistíme aké doplnky, tvary a farbu materiálov zákazník požaduje. Následne všetky podklady spracujeme a zakomponujeme do 3D projektu.
Ďalšia komunikácia so zákazníkom, obvykle, pokračuje pomocou e-mailov. Zasielané 3D vizuály upravujeme do požadovanej konečnej predstavy zákazníka, a následne vytvoríme výrobné podklady pre kamenárstvo.

Každý 3D projekt má určitú štruktúru, ktorá sa môže meniť a prispôsobovať v závislosti od zložitosti projektu a požiadaviek zákazníka. Spravidla pozostáva z 9 základných na sebe nezávislých častí, opísaných nižšie, ktoré určujú náročnosť 3D projektu a jeho cenu. Obvykle sa viaceré základné časti zakomponujú do jedného celku už v prvých posielaných 3D vizuáloch.

pomníky - Štruktúra 3D projektov

Základná skica

Žulové prevedenie

Písmo

Základná skica začína navrhovaním nápisnej tabule, ktorá väčšinou býva srdcom celého pomníka. Od nápisnej tabule sa v postupnosti odvíjajú tvary a rozmery celého kompletu ako aj ostatných doplnkov.

Tu vytvárame realistický vzhľad žulových, mramorových alebo iných kamenných povrchov. Ich kombináciou sa snažíme docieliť predpokladaný efekt a harmóniu, ale hlavne uľahčiť zákazníkovi rozhodovanie medzi jednotlivými materiálmi.

Písmo rozkladáme na nápisnú tabuľu, alebo iné prvky. To sa neskôr zhotoví pieskovaním, gravírovaním (laserom, pantografom alebo CNC strojom) či vŕtaním a lepením montovaných písiem.
Váš kamenár obdrží šablónu, ktorú jednoducho použije pri zvolenom spôsobe vyhotovenia písma.

Doplnky

Dlažba

Projekcia na cintorín

V tejto časti vkladáme k pomníku druhy cintorínskych a iných doplnkov. Ich prevedenie a druh určujeme podľa estetického cítenia, požiadaviek zákazníka, tvaru a žulového prevedenia pomníka alebo podľa ponuky Vášho kamenára. Z praxe Vám vieme poradiť s mnohými výhodami i nevýhodami jednotlivých doplnkov a ich dostupnosťou.

Chodník zachováva stabilitu hrobu, pridáva na robustnosti stavby a zdokonaľuje bezprostredné okolie pomníka. Použitie dlažby na chodník pridá na elegancii celému projektu. Možnosť vizualizácie použitej dlažby je výbornou pomôckou ako urobiť správny krok pri jej výbere.

Častokrát až osadenie modelu pomníka na cintorín prinesie zákazníkovi správnu predstavu o tom, ako jeho pomník zapadne do kontextu okolitých hrobov.
Práve tieto vizuály môžu podnietiť zákazníka k dodatočným úpravám modelu pomníka, ktoré by pri realizácii projektu už nebolo možné uskutočniť alebo by vyžadovali vysoké náklady na ich zmenu.

Technická dokumentácia

3D Modeling

Technická podpora

Technická dokumentácia je základným stavebným prvkom pri samotnej realizácii 3D projektu. Podstatne uľahčuje zákazníkovi komunikáciu s kamenárstvom a so získaním presnej cenovej kalkulácie svojho budúceho pomníka.
Kamenárstvam zase umožní preskočiť čas strávený komunikáciou so zákazníkom, plánovaním, výpočtami a tvorbou šablón. Namiesto toho môže kamenárstvo ihneď zadať technickú dokumentáciu a vytvorené šablóny do výroby.

Modeling je technicky náročnejšie modelovanie, určitá nadstavba základnej skice. V modelingu ide o kreatívnu tvorbu s požiadavkou vytvoriť niečo úplne nové alebo nadčasové.
Je časovo náročný, využívaný hlavne pri modelovaní neštandardných pomníkov (napr. do 3D katalógov), ale aj pri modelovaní neobvyklých doplnkov a pomníkových dielov.

Pod technickou podporou sa rozumie hlavne vedľajšia spolupráca s kamenárstvom na projekte zákazníka. V prípade potreby upravíme rozmery projektu a následne aj šablóny pomníkových dielov alebo písma. Upravíme pôvodné formáty k CNC strojom alebo ak je potrebné vytvoríme nové. 
Formáty je možné exportovať do viacerých CAD formátov, prípadne len v 2D krivkách, ktoré sa potom následne môžu importovať do CAD a CAM programov. Táto možnosť sa využíva hlavne pri zložitejších projektoch kde je veľa tvarových prvkoch.

Cena 3D grafických prác 1 hodina = 15€ 

Jednoduchšie 3D projekty začínajú od 300€

Všetky uvedené ceny sú s DPH.

Pred začatím 3D projektu, informujeme zákazníka o jeho predpokladanej cene ako aj o navýšení ceny projektu pred ďalšími dodatočnými úpravami, ktoré si zákazník vyžiada nad rámec dohodnutých úprav a vizuálov.

Zálohu (70% z konečnej ceny) za 3D projekt zákazník zasiela až po obdržaní prvých skíc návrhu pomníka. Zvyšná čiastka sa vypláca po ukončení projektu.

Časové rozpätie 3D projektov závisí od množstva riešených a modelovaných detailov a množstva schvaľovacích úprav. Jednoduchšie pomníky sa odovzdávajú už v priebehu 3 dní od zadania. Zložitejšie projekty sa môžu predĺžiť až na mesiace – tu je cena určovaná množstvom úprav a vizuálov. Nie časovým rozpätím projektu.

Návrat hore